A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục tiểu học hoàn thành công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 2

Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được chính thức triển khai thực hiện đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 và theo lộ trình cuốn chiếu đến lớp 5, lớp 9 và lớp 12 vào năm học 2024-2025. Bên cạnh công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình GDPT 2018 về đội ngũ, về cơ sở vật chất, công tác nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 2, trong hai ngày 12 và 13/3/2021, Chủ tịch các Hội đồng lựa chọn đã xây dựng kế hoạch làm việc của Hội đồng; họp Hội đồng lần thứ nhất để trao đổi, thảo luận, thống nhất nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng; nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Hội đồng; nguyên tắc làm việc của Hội đồng; tổ chức lựa chọn SGK theo quy trình và kế hoạch thời gian làm việc của Hội đồng.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Sở GDĐT về Danh mục SGK được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn, chủ tịch các Hội đồng thông báo đến tất cả thành viên Hội đồng tập trung nghiên cứu sâu các SGK theo danh mục đề xuất; ghi bảng nhận xét, đánh giá SGK theo các tiêu chí lựa chọn do UBND tỉnh ban hành.

Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 01/4/2021, 09 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 đã tiến hành họp lần 2. Trong cuộc họp, tất cả thành viên Hội đồng thảo luận, đánh giá SGK trên cơ sở danh mục SGK do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một SGK đáp ứng tốt nhất các tiêu chí do UBND tỉnh ban hành. Riêng môn Tiếng Anh lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa. Tất cả Hội đồng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Hiện nay, Sở GDĐT đã tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở GDĐT sẽ thông báo đến các cơ sở giáo dục phổ thông Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật./.

GDTH

 


Tác giả: Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết