A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng CBQL, GV dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 thực hiện chương trình GDPT 2018

Thực hiện Kế hoạch số 915/KH-SGDĐT, ngày 10/6/2020 của Sở GDĐT về bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên năm 2020 thực hiện Chương trình GDPT 2018, từ ngày 20/6/2020 đến ngày 30/6/2020, Sở GDĐT phối hợp với các đơn vị được Bộ GDĐT giao để tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

- Đối với cán bộ quản lý giáo dục: Sở GDĐT phối hợp Học viện Quản lý giáo dục tổ chức bồi dưỡng với hình thức trực tuyến cho 344 cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học. Nội dung bồi dưỡng: Modul 1 (Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học) và Modul 2 (Quản trị nhân sự trong trường tiểu học). Đến nay, 100% cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học đã hoàn thành bồi dưỡng Modul 1 theo đúng kế hoạch của Bộ GDĐT.

- Đối với giáo viên: Sở GDĐT phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng với hình thức trực tuyến cho 1.669 giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 1 năm học 2020-2021. Nội dung bồi dưỡng: Modul 1 (Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018), Modul 2 (Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh) và Modul 3 (Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực). Đến nay, 100% giáo viên này đã hoàn thành bồi dưỡng Modul 1 theo đúng kế hoạch của Bộ GDĐT.

Theo đánh giá của đội ngũ CBQL cốt cán và đội ngũ GV cốt cán, tất cả CBQL và GV tham gia bồi dưỡng Modul 1 đều được xếp loại Đạt. Hiện tại, Học viện Quản lý Giáo dục và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện khâu đánh giá, cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho học viên. Đối với các Modul còn lại, CBQL và GV sẽ được bồi dưỡng trước 31/12/2020.

                                                                             GDTH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan