A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Tiểu học

Sáng ngày 14/8/2019, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Tiểu học. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Viện nghiên cứu thiết kế trường học; đại diện lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo Phòng GDTH Sở GDĐT, Phòng GDĐT và một số trường tiểu học 63 tỉnh, thành phố cả nước. Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (ngồi giữa), Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (bên trái)  chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đề nghị đại biểu cần quan tâm nhiều các nội dung về việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục tiểu học; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học; việc tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, tăng tỷ lệ học sinh học 2 buổi trên ngày; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị nhà trường; đặc biệt là công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

Đánh giá kết quả nổi bật năm học 2018-2019 đối với giáo dục tiểu học, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cho biết, năm học qua, hầu hết các địa phương làm tốt công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp tiểu học, đảm bảo tinh gọn trên cơ sở tạo thuận lợi cho người dân, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục (năm học qua cả nước giảm 738 trường tiểu học công lập); công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ được duy trì (cuối năm học 2018-2019, có 63/63 tỉnh, thành duy trì và đạt chuẩn PCGDTH, trong đó có 16 tỉnh, thành được Bộ GDĐT công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3; địa phương quan tâm nhiều đến đầu tư cơ sở vật chất và chuẩn bị đội ngũ để tăng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi trên ngày (hiện nay đạt 80%, so năm trước tăng 5,2%); các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và tích cực tổ chức thực hiện việc rà soát, xây dựng, kiểm tra, công nhận, công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (đến nay, tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cả nước là 66%, tăng 5,4% so với năm học trước; trong đó có 13,9% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tăng 2,9% so với năm học trước); các chỉ đạo đổi mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT đã dần đi vào thực tiễn, giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên khắc phục được những bất cập khó khăn khi thực hiện; nhiều địa phương đã vận dụng đa dạng các hình thức tổ chức dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, gắn kiến thức học trong nhà trường với thực tiễn, tăng cường kỹ năng sống; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Tuy nhiên, trong năm học qua, giáo dục tiểu học vẫn tồn tại một số hạn chế: Công tác tham mưu của cán bộ quản lý giáo dục ở một số đơn vị thiếu chủ động, chưa tích cực, hiệu quả chưa cao; tại một số địa phương, việc phân cấp quản lý giáo dục chưa hợp lý, chưa phát huy được tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và sáng tạo của người đứng đầu các cơ sở giáo dục; một số cán bộ quản lý chưa mạnh dạn thực hiện đổi mới quản lý cũng như thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành; chưa tạo động cơ khuyến khích sự đổi mới sáng tạo của giáo viên; tỷ lệ giáo viên hợp đồng chưa được xét tuyển chính thức còn nhiều (khoảng 15%) nên chưa yên tâm công tác; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, cơ cấu chưa hợp lý, một số nơi thiếu trầm trọng giáo viên các môn chuyên; việc thực hiện giảm áp lực cho giáo viên chưa được các cấp quản lý ở một số địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện; việc đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ ở một số trường tiểu học còn hình thức, chưa phản ánh đúng năng lực và hiệu quả công việc, thậm chí còn biểu hiện thiếu dân chủ, chưa tạo động lực để giáo viên phấn đấu vươn lên; công tác bồi dưỡng giáo viên chưa hiệu quả;  công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; tình trạng học sinh bỏ học, học sinh ngồi nhầm lớp vẫn diễn ra ở một vài địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn;…

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu tham gia thảo luận tích cực các nội dung theo định hướng của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cũng như các nội dung Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã gợi ý trong nội dung phát biểu khai mạc: Việc thực hiện chương trình GDTH hiện hành và chuẩn bị cho thực hiện chương trình GDPT mới; việc kiểm tra từ cho điểm sang đánh giá sự tiến bộ của học sinh theo quá trình; việc tham mưu của ngành Giáo dục địa phương đối với chính quyền trong lựa chọn sách giáo khoa; việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất trường lớp; việc phát triển hệ thống thư viện trường học; công tác xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học tập, thực hành, vui chơi, giải trí,… Đại biểu đề nghị Bộ GD ĐT tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn đối với công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT mới, đặc biệt công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh công tác truyền thông; việc đào tạo đội ngũ giáo viên phải được thay đổi từ các trường sư phạm; quan tâm đào tạo giáo viên giảng dạy tiếng Anh tiểu học;… Tất cả các ý kiến của đại biểu được lãnh đạo Vụ, Cục, Bộ trưởng Bộ GDĐT trả lời và cung cấp thêm thông tin để làm rõ.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy những kết quả nổi bật năm học qua, tại Hội nghị tổng kết, Bộ GDĐT xác định năm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với giáo dục tiểu học trong năm học mới 2019-2020: (1) Thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; (2) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; (3) Chuẩn bị sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới; (4) Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; (5) Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học, chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh, năm học 2019-2020 là năm “nước rút” để chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì thế, cần nâng cao hơn nữa vai trò của địa phương để giải quyết những vấn đề về sĩ số học sinh/lớp đông, thiếu trường lớp dạy và học 2 buổi/ngày, thiếu công trình nước sạch, nhà vệ sinh, sắp xếp, dồn ghép trường lớp cơ học, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục; chú trọng quan tâm đến chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhất là phẩm chất đạo đức, kỹ năng giảng dạy của giáo viên và mối quan hệ với phụ huynh học sinh, “Bộ đã xây dựng và ban hành chuẩn giáo viên mới trong đó quan trọng chuẩn kỹ năng nghề nghiệp, phương pháp giảng dạy. Tới đây, giáo viên tiểu học sẽ phải tiếp tục được bồi dưỡng nâng chuẩn. Tôi muốn nhấn mạnh, trình độ đào tạo là quan trọng nhưng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giảng dạy của giáo viên còn quan trọng hơn” - Bộ trưởng nói; đồng thời, các sở giáo dục và đào tạo phải chủ động hơn nữa trong việc chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện cũng như định hướng chuẩn bị tâm thế cho những người tham gia vào quá trình đổi mới. “Tới đây, giáo viên tiểu học sẽ phải dạy học 2 buổi/ngày, vất vả hơn hiện nay nhưng lương, thu nhập không tăng, đây là việc phải được định hướng để giáo viên sẵn sàng tâm thế. Đổi mới là quá trình, nếu đòi hỏi chu toàn hết ngay khó có thể làm được nhưng quan trọng là có lộ trình, bước đi và phải đúng hướng và kiên định” - Bộ trưởng chia sẻ./.

                                                                                                                                                      N.T.X.N


Tác giả: Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết