Kiểm tra thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1

Kiểm tra thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1

Ngày đăng: (17/06/2021)   Lượt xem: 992
Thực hiện Kế hoạch số 1018/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kiểm tra việc thực hiện Đề án Sữa học đường, tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 2 làm ...