Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3

Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 3

Ngày đăng: (04/04/2022)   Lượt xem: 381
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Danh mục gồm 45 sách giáo khoa lớp 3 với đầy đủ các môn ...
Thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương lớp 3

Thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương lớp 3

Ngày đăng: (01/04/2022)   Lượt xem: 726
Thực hiện Kế hoạch làm việc của Ban Biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, trong các ngày 31/3 và 01/4/2022, Ban Biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tổ chức dạy thực nghiệm Tài liệu ...
Họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3

Họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3

Ngày đăng: (18/03/2022)   Lượt xem: 176
Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, sáng ngày 18/3/2022 các Hội đồng đã tiến hành họp theo kế hoạch. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc ...
Chung tay chăm lo phát triển giáo dục tiểu học

Chung tay chăm lo phát triển giáo dục tiểu học

Ngày đăng: (12/01/2022)   Lượt xem: 11705
Sinh thời, khi nói về mục tiêu giáo dục tiểu học, Bác Hồ kính yêu dạy “Tiểu học cốt nhất là dạy đức tính làm người”. Mỗi học sinh tiểu học luôn được gia đình, thầy cô dạy bảo khắc sâu 5 Điều Bác Hồ ...
Thiết bị dạy học về phòng tránh bị xâm hại

Thiết bị dạy học về phòng tránh bị xâm hại

Ngày đăng: (11/01/2022)   Lượt xem: 223
Ngày 30/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.