A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ năm học 2022-2023 thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đối với lớp 10

Với mục tiêu nhằm tạo cơ hội học tập cho người học có nhu cầu để đạt được trình độ giáo dục THPT theo hình thức GDTX, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của địa phương và nhu cầu học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT, ngày 26/7/2022 ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Theo Thông tư, Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau: từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10, từ năm học 2022-2023 đối với lớp 11, từ năm học 2024-2025 đối với lớp 12.

Về nội dung Chương trình GDTX cấp THPT bao gồm: Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp (gọi tắt là môn học lựa chọn); các chuyên đề học tập lựa chọn; các môn học và hoạt động giáo dục tự chọn.

Các môn học bắt buộc gồm 7 môn học, trong đó: Ngữ văn, Toán, Lịch sử là 3 môn học bắt buộc và 4 môn học lựa chọn trong số các môn học: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ. Học viên chọn 4 môn học từ các môn học lựa chọn. Hoạt động giáo dục bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Về thời lượng giáo dục: thời gian học của mỗi năm học là 35 tuần/lớp. Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học; mỗi tiết học 45 phút. Thời lượng và số tiết của các môn học thực hiện theo quy định của Chương trình GDPT 2018 cấp THPT.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2022.

                                                                               N.N.L


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Liễu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan