A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ngày 08 tháng 9 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ phải có ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng đáp ứng đúng các quy định. Mỗi năm các đơn vị phải thực hiện rà soát và bổ sung ít nhất 10% số lượng câu hỏi đối với từng kỹ năng.

Theo quy định mới, đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ phải có ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng quy định; ngân hàng câu hỏi thi được quản lý bằng phần mềm bảo đảm các yêu cầu bảo mật, phân quyền trong sử dụng và phải đáp ứng yêu cầu sau:

Trước hết, từ ngày 01/7/2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT đối với môn Tiếng Anh phải có ít nhất 50 đề thi, đối với mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi.

Bên cạnh đó, từ ngày 01/7/2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho các đối tượng khác (trừ học sinh tiểu học, THCS, THPT) đối với môn Tiếng Anh phải có ít nhất 70 đề thi, đối với mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi.

Từ ngày 01/7/2023, tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy vi tính.

Như vậy, theo quy định này, từ ngày 01/7/2023 sẽ không còn hình thức thi trên giấy đối với các kỹ năng nghe, đọc, viết như hiện nay.

Ngoài ra, từ ngày 24/10/2021 thời điểm có hiệu lực của Thông tư 24, các đơn vị sau đây được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 01 đến bậc 03 theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc, gồm:

 Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học - ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 2021.

T.T.T


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thu Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan