A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Theo đó, có 10 nội dung chính ghi trên văn bằng gồm: Tiêu đề; tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương); ngành đào tạo; tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng; họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng; hạng tốt nghiệp (nếu có); địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng; chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định; số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Bên cạnh đó, nội dung chính ghi trên văn bằng sẽ không có thông tin hình thức đào tạo là “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn” như quy định cũ mà mục này sẽ ghi trong phần phụ lục văn bằng.

Nội dung chính ghi trên phụ lục văn bằng gồm: Thông tin về người được cấp văn bằng: Họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh; thông tin về văn bằng như tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo; thông tin về nội dung, kết quả học tập (nếu có): tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp. Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác, cần ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo; thông tin kết nối với văn bằng như mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, số hiệu văn bằng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2020.

Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011, Thông tư số 23/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009; Thông tư số 24/2009/ TT-BGDĐT ngày 12/8/2009.

                                                                                                                                T.T.T


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thu Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết