A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 20/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ký quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu,
chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước.

Đến năm 2025, quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh; chất lượng đào tạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nâng cao, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% trở lên; thu hút 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và 45% học sinh trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp; …

Đến năm 2030, giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề; chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc gia; tiếp cận trình độ các nước ASEAN, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 45%; thu hút 50% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và 55% học sinh trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp; phấn đấu 100% nhà giáo đạt chuẩn, khoảng 90% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý - quản trị hiện đại;…

Tầm nhìn đến năm 2045, giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của thị trường lao động; có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành nghề đào tạo; Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Vĩnh Long trở thành trường chất lượng cao, đào tạo đa ngành đa nghề, trong đó có các ngành nghề đạt trình độ các nước ASEAN.

Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo lộ trình; đồng thời, chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị, địa phương thực hiện đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

H T P


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan