Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên

Ngày đăng: (22/11/2019)   Lượt xem: 2676
Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo ...
Hoạt động tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019

Hoạt động tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019

Ngày đăng: (05/03/2019)   Lượt xem: 545
Ngày 04/3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã khởi động Chương trình tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019 với mục đích cung cấp thông tin và định hướng học sinh trong việc chọn ngành nghề, chọn ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học

Ngày đăng: (22/11/2018)   Lượt xem: 7950
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động từ ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến 07 tháng 10 năm 2018 là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp ...