SGDĐT- Tổng kết Đề án “Sữa học đường cho trẻ trường mầm non và học sinh tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021” và triển khai kế hoạch “Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”

SGDĐT- Tổng kết Đề án “Sữa học đường cho trẻ trường mầm non và học sinh tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021” và triển khai kế hoạch “Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025”

Ngày đăng: (18/02/2022)   Lượt xem: 550
Chiều ngày 17/02/2022, Sở GDĐT tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Sữa học đường cho trẻ trường mầm non và học sinh tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021” và triển khai kế hoạch “Chương trình Sức khỏe ...
Giáo dục mầm non tích cực chăm lo giáo dục trẻ em

Giáo dục mầm non tích cực chăm lo giáo dục trẻ em

Ngày đăng: (14/01/2022)   Lượt xem: 9447
Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt đối với ngành Giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng sâu sắc đến ngành Giáo dục, trong đó có giáo ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

Ngày đăng: (12/01/2022)   Lượt xem: 483
Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại ...