Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chuyên đề “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020” và tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”

Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chuyên đề “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020” và tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”

Ngày đăng: (08/11/2020)   Lượt xem: 640
Sáng ngày 30/10/2020, Sở GDĐT tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chuyên đề “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT) giai đoạn 2016-2020 và tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch “Tăng cường ...
Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Ngày đăng: (08/11/2020)   Lượt xem: 500
Sáng ngày 27/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển giáo dục ...
Ngành Giáo dục Vĩnh Long triển khai thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”

Ngành Giáo dục Vĩnh Long triển khai thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”

Ngày đăng: (30/05/2020)   Lượt xem: 901
Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”. Với mục tiêu hỗ ...