A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long triển khai học tập, truyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022

Ngày 17/6/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức triển khai học tập, truyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới” cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Qua học tập, tuyên truyền chuyên đề năm 2022, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở đã nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương về tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị góp phần xây dựng phát triển cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

          TCCB


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan