Tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông

Tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông

Ngày đăng: (04/08/2022)   Lượt xem: 28
Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND, ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình ...
Dấu hiệu phân biệt sốt xuất huyết với covid-19

Dấu hiệu phân biệt sốt xuất huyết với covid-19

Ngày đăng: (04/08/2022)   Lượt xem: 18
Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có nhiều diễn biến phức tạp tại các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền ...
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Ngày đăng: (04/08/2022)   Lượt xem: 19
Bệnh Đậu mùa khỉ ghi nhận đầu tiên trên người vào năm 1970, sau đó trở thành bệnh lưu hành ở khu vực Trung Phi và Tây Phi, hầu như không ghi nhận dịch tại khu vực khác. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm 2022 ...
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày đăng: (04/08/2022)   Lượt xem: 15
Ngày 14/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ký Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo ...