Thủ tục liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Các cơ sở giáo dục đào tạo trình độ TCCN

Cơ quan trực tiếp thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Cơ quan phối hợp: UBND tỉnh.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Đối với trường hợp nộp trực tiếp , công chức tiếp nhận hô sơ kiếm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trao cho người nộp hồ sơ.

Trường hơp hô sơ thiếu hoặc không hơp lế công chức tiếp nhận hô sơ hướng dận hoặc viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện , công chức tiếp nhận hô sơ kiếm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả qua điện thoại hoặc bằng vặn bản gửi đường bưu điện cho người nộp biết.

Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc điện thoại thông báo cho người nộp biết bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không quá 01 lần.

+ Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tiến hành, kiểm tra thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo yếu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo làm tờ trình UBND tỉnh thẩm tra quyết định cho phép liến kết đào tạo sau đó gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, trến ý kiến của UBND tỉnh Bộ Giáo dục và Đào tạo có vặn bản cho phép hoặc không cho phép liến kết đào tạo.

+ Bước 4: Nhận kết quả liến kết đào tạo trình độ trung cấp chuyến nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo

Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào sổ trả kết quả;

Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yếu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo, kèm theo: chương trình đào tạo, danh sách dự kiến giảng viên (giáo viên) và cán bộ tham gia quản lý và giảng dạy; bảng kê cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành nghề định liên kết đào tạo (theo mẫu), nhu cầu về đào tạo đã được đơn vị phối hợp đào tạo xác định và biên bản ghi nhớ thoả thuận về liên kết đào tạo được hai bên ký;

+ Công văn đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành có nhu cầu đào tạo;

+ Các bản sao hợp lệ văn bản xác định về: chỉ tiêu được phê duyệt, văn bản cho phép mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu có).


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Đối với đơn vị chủ trì đào tạo:

+ Đã có văn bản cho phép mở ngành đào tạo đối với ngành dự định liên kết;

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo;

+ Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

Đối với đơn vị phối hợp đào tạo:

+ Xác định được nhu cầu đào tạo về: số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo;

+ Xác định được địa điểm đặt lớp:

Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

Đối với các khoá liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học.

Hành chính điện tử