Thủ tục Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu điện

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp huyện

Cơ quan trực tiếp thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với huyện.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu điện đến Bộ phận một cửa nơi nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long (số 24, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long).

Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ không quá 01 lần.

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ  thông báo ngày trả kết quả qua điện thoại hoặc bằng văn bản gửi đường bưu điện cho người nộp biết.

Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc điện thoại thông báo cho người nộp biết bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ  không quá 01 lần.

+ Bước 3: UBND tỉnh xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp huyện.

+ Bước 4: UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với huyện nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

+ Bước 5: Nhận kết quả công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo.

Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào sổ trả kết quả;

Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết nghỉ).

Thành phần hồ sơ

+ Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê.

+ Biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã.

+ Quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.


Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

+ Có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

+ Có ít nhất 95% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

+ Có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

+ Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

+ Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Hành chính điện tử