Kiểm tra thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1

Kiểm tra thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1

Ngày đăng: (17/06/2021)   Lượt xem: 1921
Thực hiện Kế hoạch số 1018/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kiểm tra việc thực hiện Đề án Sữa học đường, tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 2 làm ...
Nội dung tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nội dung tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Ngày đăng: (09/12/2019)   Lượt xem: 54979
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở nghiên cứu tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý sở/phòng giáo dục và đào tạo thực hiện ...
Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 92269
1.  Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và ...
Mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 188738
Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp người học làm chủ kiến thức phổ thông; biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời; có định hướng lựa ...
Chương trình môn Ngữ văn

Chương trình môn Ngữ văn

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 10626
Ngữ văn là môn học bắt buộc được học từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học có tên là Tiếng Việt; ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có tên là Ngữ văn.Môn Ngữ văn giúp học sinh ...
Chương trình môn Ngoại ngữ

Chương trình môn Ngoại ngữ

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 7386
Đối với môn Ngoại ngữ gồm có: Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh lớp 2 – lớp 12; Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2) và Ngoại ngũ 2 (Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn). Ban ...
Chương trình môn Toán

Chương trình môn Toán

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 3446
Môn Toán hình thành, phát triển ở học sinh năng lực toán học với các thành tố: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, ...
Chương trình môn Giáo dục công dân

Chương trình môn Giáo dục công dân

Ngày đăng: (04/12/2019)   Lượt xem: 4929
Ở trường phổ thông, môn Giáo dục công dân (môn Đạo đức ở cấp tiểu học, Giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông) giữ vai trò chủ đạo trong việc ...