Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày đăng: (05/07/2021)   Lượt xem: 2415
Cùng với cả nước, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chính thức diễn ra từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021. Trong đó hai ngày thi chính thức là ngày 07/7/2021 và 8/7/2021.