Dự thảo

Quy định khung các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu: 15/06/2021

Ngày kết thúc: 24/06/2021

Số lượt xem: 86

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh: Cở sở giáo dục công lập

Hành chính điện tử