Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Lấy ý kiến dự thảo kế hoạch UDCNTT năm 2020
Ngày bắt đầu: 30/12/2019 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Hành chính điện tử