Giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp
Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc triển khai thực hiện “Xây dựng xã hội học tập” tại thành phố Vĩnh Long

Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2017, Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện "Xây dựng xã hội học tập" tại các huyện, thị xã, thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long. Ông Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng phòng GDCN-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long làm Trưởng đoàn. 

Ông  Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng phòng GDCN-GDTX, phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Việc thực hiện quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" tỉnh Vĩnh Long; Công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động của các TTHTCĐ (theo văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ tại các xã, phường, thị trấn và các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT Vĩnh Long); Việc tổ chức đánh giá các TTHTCĐ theo hướng dẫn tại công văn số 1135/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 16/9/2013 của Sở GDĐT; Công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (XMC&GDTTSKBC); Công tác phối hợp với Hội Khuyến học và các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Trong đợt kiểm tra lần này đoàn còn đi kiểm tra thực tế 8 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng GDCN-GDTX sẽ tham mưu cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo có một số định hướng chỉ đạo cho các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác này./.

                                                                                                           Hoàng Phong

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi