Công đoàn ngành giáo dục
Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn tuyền truyền pháp luật và những nội dung mới về chính sách lao động, bảo hiểm xã hội

Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017  và nhằm phổ biến cho cán bộ công đoàn cơ sở những nội dung mới về chính sách lao động, bảo hiểm xã hội và các văn bản trong công tác công đoàn, đồng thời nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng cho cán bộ công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền pháp luật và những nội dung mới về chính sách lao động, bảo hiểm xã hội vào ngày 22/8/2017.  

Bà Trần Thị Bạch Vân, Chủ tịch CĐN báo cáo trước hội nghị

Tham dự lớp tập huấn có hơn 60 cán bộ công đoàn kiêm nhiệm là Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch, cán bộ công đoàn phụ trách công tác tuyên truyền và Trưởng ban Nữ công hoặc cán bộ phụ trách công tác Nữ công của 35 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành.

Hội nghị đã triển khai các nội dung: kỹ năng tuyên truyền miệng về phổ biến giáo dục pháp luật trong CBGV-NV, những nội dung mới về chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, hướng dẫn công tác khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" giai đoạn 2016-2020, triển khai Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đồng thời hướng dẫn các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC-VC năm học 2017-2018./.

                                                                                                             Hoàng Phương
Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi