Giáo dục mầm non
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 – Giáo dục Mầm non

Sáng ngày 24/8/2017, Sở GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 Giáo dục Mầm non. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách mầm non các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các trường MN, MG công lập và tư thục trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề còn khó khăn, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học như: công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, vấn đề thiếu giáo viên dạy các lớp dưới 5 tuổi, việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên và nhân viên, công tác quản lý tài chính, chuyên môn, công tác tổ chức bán trú… làm cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. 

                                       Bà Trương Thanh Nhuận – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại hội nghị

        Kết luận hội nghị, Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm học 2016-2017, đồng thời chỉ đạo tập trung các giải pháp để thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm của bậc học. Trong đó, tập trung công tác qui hoạch quy mô, mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất nhà trường; thực hiện xã hội hóa đúng mục đích, công khai, minh bạch; rà soát, thực hiện quy hoạch đội ngũ để đào tạo, bồi dưỡng CBQL-GV và thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá CBQL và GVMN theo chuẩn đúng mục đích, đúng qui trình, thực sự là động lực thúc đẩy nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; thực hiện tốt qui chế dân chủ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong các nhà trường; tập trung thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với đội ngũ và trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non./.
                                                                                                                              GDMN
 
Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi