Giáo dục mầm non
Sở GDĐT tổ chức tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Từ ngày 8/8/2017 đến ngày 11/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức 03 lớp tập huấn Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung  ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) cốt cán của 8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tham gia các lớp tập huấn có hơn 500 CBQL và GV cốt cán thuộc các trường MN, MG trong toàn tỉnh. Tại các lớp tập huấn, đội ngũ CBQL và GV đã tiếp thu các nội dung cơ bản về chương trình sửa đổi như: một số vấn đề về phát triển chương trình GDMN; hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo; hướng dẫn tổ chức ăn, theo dõi sức khỏe cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo; hướng dẫn tổ chức hoạt động học, chơi - tập cho trẻ mầm non; hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ nhà trẻ, mẫu giáo và giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non.

Chương trình đã chỉ rõ "Căn cứ vào Chương trình GDMN do Bộ GDĐT ban hành, các Sở GDĐT, phòng GDĐT hướng dẫn các cơ sở GDMN xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức thực hiện; phát triển chương trình GDMN phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ". Trên cơ sở các điều kiện thực tiễn của địa phương, các trường MN, MG xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, nội dung, điều kiện phù hợp trên cơ sở mục tiêu, nội dung của chương trình GDMN; dựa trên mục tiêu và nguyên tắc thực hiện chương trình, CBQL và GV chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.

Đây là đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL phụ trách chuyên môn và GVMN cốt cán các trường MN, MG nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN theo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, làm cơ sở cho việc thực hiện hiệu quả chương trình GDMN và thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018./.

                                                                                                                                                    GDMN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi