Giáo dục mầm non
Sở GDĐT tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố

Từ ngày 14/7/2017 đến 28/7/2017, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNT5T) của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do Bà Trương Thanh Nhuận - Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PCGDMNT5T tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tại các đơn vị, Đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo PCGD huyện, thị xã, thành phố, tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, tài liệu minh chứng cùng số liệu kết quả PCGDMNT5T của cấp xã và cấp huyện năm 2017; khảo sát thực tế tại 1/3 xã của mỗi đơn vị.

Phát huy kết quả công tác PCGDMNT5T, bậc học mầm non của tỉnh tiếp tục phát triển về quy mô trường lớp, số lượng trẻ; đầu tư xây dựng phòng học, công trình vệ sinh, nước sạch, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi …

Toàn tỉnh hiện có 129 trường MN, MG (120 công lập, 9 tư thục) và 44 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Công tác huy động trẻ đến trường tăng hằng năm. Cụ thể: Nhà trẻ: 14,4%; Mẫu giáo: 90%; Lớp 5 tuổi: 99,9%. Số trẻ em dân tộc Khmer ra lớp đạt tỷ lệ 65,7 %, trong đó, số trẻ em dân tộc Khmer 5 tuổi ra lớp 100%.

Số trẻ khuyết tật ra lớp: 78/83 trẻ, tỷ lệ 94%. 100% trẻ khuyết tật ra lớp được chăm sóc, lập đầy đủ hồ sơ giáo dục cá nhân và được theo dõi, thực hiện đánh giá sự phát triển phù hợp với sự tiến bộ của trẻ. Công tác can thiệp sớm đạt kết quả tốt, tạo chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng xã hội.

Tỷ lệ trẻ học bán trú, 2 buổi/ngày tăng so với năm học trước. Cụ thể:  Nhà trẻ: 88,6%; Mẫu giáo: 82,5 %, trong đó, MG 5 tuổi là 98,8 %. Có 98,8% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN 5 tuổi.

Rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ CBQL-GV-NV đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ GV/lớp: nhà trẻ là 1.9, mẫu giáo là 1.7, mẫu giáo 5 tuổi là 1.9. 100%  GV dạy lớp 5 tuổi đạt trình độ chuẩn. Trong năm học đã tuyển dụng mới 151 GV.

Việc thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên và trẻ đảm bảo, đúng quy định về hồ sơ, thủ tục.

Công tác kiểm tra công nhận đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDMNT5T của cấp huyện được thực hiện đúng quy định, đầy đủ hồ sơ theo dõi và chính xác.

Tính đến thời điểm tháng 7 năm 2017, tỉnh Vĩnh Long có 108/109 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDMNT5T, đạt tỷ lệ 99,1%; có 8/8 huyện, thị, thành phố đảm bảo tiêu chuẩn  công nhận đạt chuẩn PCGDMNT5T, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Bà Trương Thanh Nhuận - Phó Giám đốc Sở - Trưởng đoàn kiểm tra đã biểu dương sự nỗ lực của các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện và duy trì tốt kết quả công tác PCGDMNT5T góp phần nâng cao chất lượng GDMN trên địa bàn. Bà cũng đề nghị Ban chỉ đạo PCGD các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển GDMN nói chung và PCGDMNT5T nói riêng vào chương trình, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể có liên quan và tiếp tục quan tâm đầu tư nhằm đảm bảo các điều kiện PCGDMNT5T như  đủ phòng học, sân chơi và đủ thiết bị, đồ dùng đồ chơi, nhất là tại các điểm lẻ, cải tạo, nâng cấp và xây mới các bếp ăn cho các trường để nâng tỷ lệ trẻ học bán trú, tăng cường công tác huy động trẻ dưới 5 tuổi ra lớp, nhất là trẻ nhà trẻ, thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, thực hiện tăng cường tiếng Việt đối với trẻ dân tộc, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường các nguồn lực cho GDMN, tuyển dụng, hợp đồng giáo viên đảm bảo định mức theo quy định, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL-GVMN đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả và phát triển chương trình GDMN phù hợp với điều kiện tại các trường MN, MG trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                                                       Thanh Vân

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi