Văn phòng
Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh trong trường phổ thông năm 2019

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 185/KH-BGDĐT về triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh trong trường phổ thông năm 2019 nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, nhà trường và cơ sở giáo dục trong việc giáo dục học sinh, đảm bảo an toàn cho các em ở nhà trường, gia đình và khi tham gia sinh hoạt tại cộng đồng; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; kỹ năng, phương pháp dạy bơi cho học sinh, trẻ em nhằm triển khai hiệu quả trong nhà trường và cơ sở giáo dục; đồng thời tăng tỷ lệ trẻ em, học sinh được giáo dục kỹ năng nhận biết các nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng bơi an toàn; giúp học sinh chủ động phòng và tránh đối với các loại hình tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước xảy ra đối với trẻ em, học sinh nhằm giảm tỷ lệ trẻ em, học sinh gặp nạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  • Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động "Ngày hội trẻ em, học sinh toàn tỉnh/thành phố học bơi" phòng, chống đuối nước (tổ chức trước thời điểm học sinh nghỉ hè);
  • Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức các đợt phát động học sinh toàn trường học bơi an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước vào trước dịp nghỉ hè năm 2019;
  • Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục lồng ghép trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, các giờ học thể dục, các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường thường xuyên tổ chức nhắc nhở, hướng dẫn học sinh các kỹ năng nhận biết về nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và các kỹ năng phòng, tránh;
  • Chỉ đạo, khuyến khích nhà trường, cơ sở giáo dục tăng cường công tác xã hội hóa, phối hợp với gia đình, phụ huynh đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường;
  • Chỉ đạo các trường phối hợp với gia đình học sinh tổ chức quản lý, giám sát hướng dẫn học sinh đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp nghỉ hè năm 2019;
  • Tổ chức giải bơi các cấp, lựa chọn những học sinh ưu tú, có thành tích thi đấu tốt tham gia Giải Bơi học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng quốc gia năm 2019;
  • Rà soát, cử đội ngũ giáo viên dạy bơi cốt cán tham gia lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dạy bơi trong toàn ngành nhằm từng bước đảm bảo số lượng, chất lượng đế triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước học sinh./.

                                                                                                                                      T.T.T

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi