Khoa học công nghệ
Triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông

Nhằm phổ biến, quán triệt trong toàn ngành mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông ban hành kèm Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT, ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ GDĐT, trên cơ sở đó, xác định mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, định hướng công tác ứng dụng CNTT trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh được triển khai có hiệu quả, ngày 13/3/2019, Sở GDĐT đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch áp dụng mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; lãnh đạo Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng và giáo viên phụ trách CNTT các cơ sở giáo dục phổ thông. Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe triển khai mô hình tổng thể ứng dụng CNTT của Bộ GD&ĐT cũng như mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, mô hình ứng dụng CNTT áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm 4 lớp cơ bản: Lớp giao tiếp; Lớp dịch vụ công trực tuyến;  Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác. Theo mô hình này, các ứng dụng được triển khai thực hiện là: Hộp thư điện tử; Hệ thống Cổng thông tin điện tử - Website thành phần; Mạng xã hội học tập; Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp; Sổ liên lạc điện tử - Tin nhắn học đường; Hệ thống quản trị - phân tích CSDL ngành; Ứng dụng hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục; Hệ thống quản lý văn bản – Hồ sơ công việc; Ứng dụng hỗ trợ xếp thời khóa biểu; Hệ thống quản lý nhà trường SMAS; Ứng dụng quản lý tài sản, quản lý tài chính và hê thống hạ tầng, Dịch vụ đăng ký nghỉ phép; Ứng dụng học tập trực tuyến; Ứng dụng quản lý thư viện; Ứng dụng hỗ trợ soạn giáo án điện tử.

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu thống nhất cao với mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ những khó khăn của đơn vị khi triển khai thực hiện mô hình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Giám đốc Sở GDĐT đánh giá cao tinh thần thảo luận tích cực của đại biểu; định hướng những nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện mô hình, mong muốn cơ sở giáo dục khắc phục khó khăn, nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm trong triển khai thực hiện mô hình đảm bảo đến hết giai đoạn 5 năm (2019-2023) 100% trường phổ thông sẽ đạt được mức độ căn bản và trong đó có 50% trường đạt được mức nâng cao theo mô hình do Bộ GDĐT ban hành./.

                                                                                                                                                 N.T.K

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi