Văn phòng
03 tập thể và 31 cá nhân thuộc Ngành Giáo dục Vĩnh Long được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1769/QĐ-TTg, ngày 18/12/2018 tặng Bằng khen cho 3 tập thể  và 31 cá nhân thuộc Ngành Giáo dục Vĩnh Long đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua; đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua; đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

                                                                                                                                 P.V.N

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi