Văn phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long được Bộ Công an tặng Bằng khen

Năm 2018, Sở Giáo dục Vĩnh Long đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và có các giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực:

Ban hành nhiều văn bản trong việc chỉ đạo thực hiện các hoạt động liên quan đến phong trào: Về an ninh trật tự; về phòng cháy, chữa cháy; về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Công tác tuyên tuyên, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm và thực hiện tốt. Sở Giáo dục Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thực hiện công tác Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, có xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai Nghị quyết của Đảng trong toàn ngành Giáo dục Vĩnh Long.

  Xây dựng quy chế phối hợp tốt với Công an tỉnh trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong cơ sở giáo dục; đảm bảo tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các kỳ thi của địa phương cũng như kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Với kết quả trên Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018./.

                                                                                                                           P.V.N

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi