Văn phòng
Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 181/KH-BGDĐT về triển khai công tác giáo dục an toan giao thông trong trường học năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được giao tại Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong năm 2019.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 19/KH-BGĐĐT ngày 12/01/2016 của Bộ GDĐT về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV.

Chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi "Giao thông học đường", Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ", Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2018-2019.

Chỉ đạo các trường phổ thông nghiêm túc thực hiện việc tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết về việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông và không sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia thông.

Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp đối với những trường hợp học sinh vi phạm ATGT để nhắc nhở, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện; giao cho giáo viên chủ nhiệm có hình thức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở hàng ngày đối với học sinh, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong việc triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm cấm việc điều khiển, dừng đỗ trái phép các phương tiện giao thông trong khuôn viên trường học trong giờ học, giờ sinh hoạt và vui chơi của học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường; bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với học sinh và mọi cá nhân trong khuôn viên nhà trường.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, sử dụng hiệu quả các tài liệu giáo dục đáp ứng qui định của pháp luật; chú trọng giáo dục trang bị nhóm các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đảm bảo ATGT...

Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự ATGT vào nội quy nhà trường. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm./.

                                                                                                                                   Thu Thủy

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi