Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 06 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 705/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo đó, Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2030, cơ bản phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Một số sản phẩm công nghiệp chế biến có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; Đến năm 2045, cơ bản phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

- Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP: Đến năm 2020 đạt 25,60%; đến năm 2025 đạt 28,50%; đến năm 2030 đạt 32,60%.

- Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong ngành công nghiệp phấn đấu: Đến năm 2020 đạt 5%; đến năm 2025 đạt 10%; đến năm 2030 đạt 20%.

- Phấn đấu tăng trưởng sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12%/năm; giai đoạn 2021-2025 là 12,1%/năm; giai đoạn 2026-2030 là 12,6%/năm.

- Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt 70%.

- Hoàn thiện hạ tầng và khai thác có hiệu quả các khu, tuyến công nghiệp hiện có: Khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 1 và giai đoạn 2; Khu công nhiệp Bình Minh; Tuyến công nghiệp Cổ Chiên. Hoàn thành đầu tư hạ tầng và đưa vào vận hành 03 Khu công nghiệp gồm: Bình Tân; Đông Bình; An Định và 14 Cụm công nghiệp theo quy hoạch. Thu hút đầu tư, hình thành doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các giải pháp về phát triển, đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục đại học để đáp ứng nguồn nhân lực, phục vụ cho phát triển công nghiệp./.

                                                                                                                             H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi