Văn phòng
Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sự kiện Giờ Trái đất năm 2019, diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 30/3/2019 (thứ Bảy).

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019, ngành Giáo dục chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện các nội dung như sau:

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong lực lượng công chức, viên chức, nhân viên, học sinh và sinh viên về: ý nghĩa, mục đích của Chiến dịch Giờ Trái đất; Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh và sinh viên tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện sử dụng không cần thiết tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời vận động người thân trong gia đình tự nguyện tắt đèn và thiết bị điện sử dụng không cần thiết trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất.

Thứ ba, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ trong và ngoài cơ quan, đơn vị suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất./.

                                                                                                                                  VPS

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi