Văn phòng
Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 2270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sau 5 năm triển khai thực hiện kết luận 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng Sông Cửu Long, thời kỳ 2011-2020 và Quyết định số 2270/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận 28-KL/TW, ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Long đạt được một số kết quả sau: 

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Long báo cáo kết quả thực hiện công tác PCMN cho trẻ 5 tuổi

- Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố theo hướng giảm dần điểm lẻ, tăng quy mô đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập. Công tác huy động học sinh mầm non, phổ thông có hộ khẩu trong tỉnh đến trường học tập đạt tỷ lệ cao. Hoàn thành PCGDMNT5T, PCGD-XMC đạt kết quả cao khẳng định kết quả đạt chuẩn quốc gia về PCGD-XMC bền vững.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức trong toàn ngành. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ổn định về biên chế, đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về quản lý và giảng dạy. 

- Chất lượng giáo dục phổ thông khá ổn định và được nâng cao, đặc biệt ở bậc THPT tỷ lệ học sinh có học lực xếp loại giỏi, khá tăng, xếp loại yếu kém giảm, phản ánh quá trình thực hiện đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đi vào chiều sâu, có hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như:

-  Một bộ phận đội ngũ cán bộ quản lý chưa thật sự tích cực, chủ động trong đổi mới quản lý, thiếu sáng tạo trong vận dụng thực tiễn từng địa phương để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ giáo viên các cấp hiện nay đủ biên chế theo quy định nhưng vẫn chưa đồng bộ.

- Công tác giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục an toàn giao thông, hình thành kỹ năng sống, còn thiếu những hoạt động thiết thực trong việc rèn luyện nhân cách học sinh.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chậm tiến độ theo kế hoạch do thiếu kinh phí.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long cũng xác định những giải pháp quan trọng thực hiện đến năm 2020:

- Tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với điều kiện của địa phương.

-Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ về thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

- Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học trong tỉnh về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và học thuật để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

- Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

-Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao./.

                                                                                                             H.T.P                                                                               

            

 

                                                                                    

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi