Chính trị tư tưởng
Hội nghị tổng kết thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2019 tỉnh Vĩnh Long

Sáng ngày 07/3/2019, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2019 tỉnh Vĩnh Long. Ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh Vĩnh Long dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ PCGD-XMC tỉnh Vĩnh Long; Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh Vĩnh Long; Trưởng ban chỉ đạo PCGD-XMC các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT; Lãnh đạo các phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng các trường THCS, các trường THPT; Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX; Đại diện Ban chỉ đạo PCGD-XMC các xã, phường, thị trấn.

Ông Lữ Quang Ngời, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng ban chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh Vĩnh Long phát biểu chỉ đạo

Năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức tổng điều tra đối tượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ 0 đến 60 tuổi trong toàn tỉnh và đã tổ chức kiểm tra kết quả PCGD-XMC năm 2018 các cấp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Kết quả đạt được như sau:

Về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi: Có 109/109 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi (tăng 01 xã so với năm 2017). Có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn.

Về công tác xóa mù chữ: Năm 2018, toàn tỉnh mở được 10 lớp xóa mù chữ với 65 học viên ở các đơn vị: Thị xã Bình Minh; huyện Bình Tân, Long Hồ, Trà Ôn; Số người biết chữ mức độ 1 từ 15-35 tuổi (tỉ lệ 99,40%); Số người biết chữ mức độ 2 từ 15-60 tuổi (tỉ lệ 93,04%). Có 8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Về PCGD tiểu học: Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 97,95%; Toàn tỉnh có 4/8 đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.

Về PCGD THCS: Thanh thiếu niên 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 94,80%, trong đó số tốt nghiệp THPT, đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp chiếm tỉ lệ 82,54%; có 7/8 đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, TUV, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở GD&ĐT, 

 Phó Trưởng ban thường trực BCĐ PCGD-XMC tỉnh Vĩnh Long phát biểu

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng công tác PCGD-XMC trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh với mục tiêu trong năm 2019 đề nghị Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và PCGD THCS đạt mức độ 2.

Trao quyết định công nhận kết quả PCGD-XMC năm 2018 cho các đơn vị

Ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo PCGD-XMC tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao kết quả thực hiện công tác PCGD-XMC đã đạt được năm 2018 của các đơn vị, địa phương; biểu dương sự nỗ lực chung tay của các ngành, các cấp, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác PCGD-XMC các cấp. Đồng thời Ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng, vai trò, tác dụng của công tác PCGD-XMC cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, xem công tác PCGD-XMC là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, là yếu tố cơ bản để phát triển KT-XH bền vững; Ngành Giáo dục rà soát, tham mưu để đảm bảo từng bước có đủ giáo viên thực hiện giáo dục toàn diện theo chương trình giáo dục mầm non và phổ thông, dạy 02 buổi/ngày, giáo viên dạy ngoại ngữ, giáo viên tư vấn học đường và hướng nghiệp. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đạt chuẩn đào tạo và chuẩn năng lực theo quy định; Cơ cấu lại quy mô trường, lớp theo hướng giảm các điểm lẻ phù hợp với tình hình phát triển KT-XH ở từng địa phương. Nâng cấp và xây dựng trường mầm non, phổ thông theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia gắn liền với thực hiện PCGD-XMC và xã nông thôn mới, ưu tiên phát triển cho những nơi địa bàn khó khăn; Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trung tâm GDNN-GDTX đáp ứng yêu cầu phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Làm tốt công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực tham gia phát triển GD&ĐT, huy động học sinh đến lớp, chống lưu ban, bỏ học, góp phần bảo đảm chất lượng và hiệu quả PCGD-XMC; Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, các phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học; Quan tâm giáo dục ý thức học tập, rèn luyện từ gia đình, trong nhà trường để các em học sinh trở thành những người có sức khỏe tốt, có ý chí, có trí tuệ, có kỹ năng thích ứng với môi trường xã hội, môi trường làm việc thời kỳ phát triển mới của đất nước./.

                                                                                                                                L.Đ.H.S

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
0  Trang đầu    Trang trước    1    2    3    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi