Văn phòng
UBND tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự nghiệp phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng, giai đoạn 2018-2025 của Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự nghiệp phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng, giai đoạn 2018-2025.

Ngày 28/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự nghiệp phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng Vĩnh Long giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu có 70% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội đến năm 2020 và 90% đến năm 2025; 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan đến hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến năm 2020 và 90% đến năm 2025; có 2/6 huyện, thị xã, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng đến năm 2020 và 6/8 huyện, thị xã, thành phố đến năm 2025.

Sở GD&ĐT Vĩnh Long, chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; triển khai thí điểm các mô hình giáo dục theo chức năng của ngành./.

                                                                                                                              H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi