Chính trị tư tưởng
Nhà máy X55 Hải quân và Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long ký kết kế hoạch phối hợp tuyên tuyền biển, đảo năm 2019

Chiều ngày 26/02/2019, tại Thành phố Cần Thơ, Nhà máy X55 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân) phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018 và ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019. Ông Nguyễn Bách Khoa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bà Lê Thị Xuân Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ đến dự.

Năm 2018, công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Nhà máy X55 Hải quân và Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã bám sát kế hoạch, có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo ở các đơn vị, địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền biển, đảo đã giúp cho cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo, về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ông Nguyễn Bách Khoa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thông tin những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018 và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo ba đơn vị: Nhà máy X55 Hải quân, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ký kết các nội dung phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019. Trong đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hướng về biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018./.

                                                                                                                                 L.Đ.H.S

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi