Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Hướng dẫn thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn số 204/HD-SGDĐT hướng dẫn việc đăng ký dự thi chọn Học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019.

Điều kiện đăng ký dự thi là học sinh phải do phòng GDĐT chọn; có xếp loại học lực và hạnh kiểm từ Khá trở lên; điểm trung bình HK 1 môn dự thi từ 7,5 trở lên đối với môn ngữ văn và từ 8 trở lên đối với các môn khác.

Việc đăng ký dự thi với Sở GDĐT trước ngày 25 tháng 02 năm 2019.

Hội đồng coi thi được tổ chức theo đơn vị huyện, thị xã, thành phố và coi thi chéo giữa các đơn vị.

Ngày thi là ngày 17 tháng 3 năm 2019.

Thí sinh đăng ký dự thi 5 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học và Tiếng Anh.

Dự kiến ngày 22 tháng 3 năm 2019 sẽ công bố kết quả chấm thi và xét giải tạm thời cho phòng GDĐT và các trường THCS, THCS-THPT có thí sinh dự thi./.

                                                                                                                      KT & KĐCLGD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi