Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Hướng dẫn thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm học 2018-2019

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn số 203/HD-SGDĐT hướng dẫn việc đăng ký dự thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 năm học 2018-2019.

Đối tượng dự thi là học sinh lớp 10, lớp 11; có xếp loại học lực và hạnh kiểm của HK 1 từ Khá trở lên; riêng học sinh lớp 10 phải có điểm trung bình HK 1 môn dự thi từ 7,5 trở lên đối với môn ngữ văn và từ 8 trở lên đối với các môn khác.

Việc đăng ký dự thi với Sở GDĐT trước ngày 28 tháng 2 năm 2019.

Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố dự kiến tổ chức 1 hội đồng coi thi.

Ngày thi là ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Số môn đăng ký dự thi là 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử và Tiếng Anh.

Môn Tin học sẽ thi lập trình trên máy tính. Môn Tiếng Anh phần thi bằng hình thức tự luận buổi sáng và phần thi Nói vào buổi chiều.

Dự kiến ngày 08 tháng 4 năm 2019 sẽ công bố kết quả chấm thi và xét giải tạm thời cho các trường THPT có thí sinh dự thi./.

                                                                                                                      KT&KĐCLGD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi