Văn phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh Lao động”

Thực hiện Chỉ thị số 05/TLĐ ngày 24/4/1996 của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa VII) về việc phát động phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" trong tình hình mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phát động phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn" trong toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức và người Lao động trong cơ quan, đơn vị Sở. Hàng năm, vào những ngày giáp tết Nguyên đán, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở tổ chức kiểm tra các biện pháp giữ gìn an toàn PCCC, vệ sinh, bố trí và sắp xếp lại nơi làm việc, trang trí lại phòng làm việc.

Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" nhằm mục đích làm cho cảnh quan cơ quan ngày càng xanh, sạch, đẹp, điều kiện và môi trường lao động được cải thiện hơn, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao văn hóa công sở, giúp cho Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động càng thêm yêu mếm, gắn bó với đơn vị, cơ quan, tạo không khí phấn khởi nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả công tác

Nhân dịp Họp mặt mừng xuân Kỷ Hợi 2019, BGĐ Sở đã chấm điểm, biểu dương và khen thưởng cho các phòng đạt xuất sắc các tiêu chí "Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn" ./.

                                                                                                                                H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi