Giáo dục mầm non
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019 Giáo dục Mầm non

Bà Trương Thanh Nhuận – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại hội nghị

Ngày 22/01/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I đối với Giáo dục Mầm non. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, thảo luận và định hướng công tác trọng tâm kỳ II năm học 2018-2019.

Theo đó, công tác trọng tâm của học kỳ 2 là: tổ chức rà soát các chỉ tiêu năm học và tích cực có giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ đảm bảo các điều kiện thực hiện PCGDMNT5T; tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở GDMN ngoài công lập, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục, tham mưu và xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ GDMN phù hợp với điều kiện của bậc học, địa phương; tập trung bồi dưỡng thường xuyên cho GVMN theo hướng thực chất, hiệu quả; tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cho trẻ và GVMN đảm bảo đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Chương trình sữa học đường theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh; tăng cường ƯDCNTT trong quản lý tài chính, tài sản, quản lý học phí, quản lý thu chi bán trú, sử dụng phần mềm SMAS hiệu quả để lập cơ sở dữ liệu toàn ngành; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục, tự chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý; xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo Quyết định số 2991/QĐ-UBND và Quyết định số 2477/QĐ-UBND của UBND tỉnh này nhằm tăng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của các đơn vị, góp phần thực hiện chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Vĩnh Long./.

                                                                                                                                    GDMN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi