Văn phòng
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT năm 2019

Ngày 28/01/2019, Sở GDĐT Vĩnh Long tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở năm 2019. Tham gia Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở; Bà Trương Thanh Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Ông Phạm Văn Hồng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở; Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chánh Văn phòng Sở, Chủ tịch CĐCS Sở GDĐT tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe dự thảo các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nội dung thi đua năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018, thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ. Đại biểu tập trung thảo luận dân chủ các nội dung xoay quanh kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; các phong trào thi đua năm 2019;… Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Hội nghị đề ra.

Giám đốc Sở GDĐT tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào năm 2018

Nhân Hội nghị, Giám đốc Sở GDĐT đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân có đóng góp tích cực và thực hiện tốt phong trào thi đua "cải cách hành chính" và "thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc" năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT và CĐCS đã tiến hành ký giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn cơ sở, cùng thống nhất thực hiện các phong trào thi đua, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019; xác định trách nhiệm của chính quyền và công đoàn cơ sở.

Giám đốc Sở GDĐT và Chủ tịch CĐCS Sở GDĐT ký giao ước thi đua năm 2019

Cuối Hội nghị, 100% cán bộ, công chức, viên chức biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, nỗ lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

1. 100% công chức, viên chức tham gia học tập đầy đủ, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế định giáo dục đào tạo.

2. 100% CBCCVC nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cuối năm xếp loại công chức, viên chức "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Trong đó, có ít nhất 40% CBCCVC xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

3. 100% CBCCVC tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo và các phong trào do các cấp, các ngành phát động.

4. 100% CBCCVC gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn hóa, cuối năm xếp loại xuất sắc. Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng cơ quan Sở văn hóa, an toàn. 

5. 100% CBCCVC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và đạt các hình thức đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.

6. 100% các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm của đơn vị. Cuối năm đạt tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 50% tập thể Lao động xuất sắc.

7. Duy trì kết quả công tác cải cách hành chính trong Top 5 các sở, ngành.

8. Tổ chức Đoàn Thanh niên đạt Vững mạnh, Công đoàn cơ sở xếp loại Tốt.

9. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

10. Giáo dục Vĩnh Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

                                                                                                                               Văn phòng Sở

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi