Tổ chức cán bộ
946 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III

Ngày 18/01/2019 Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành thông báo số 18/TB-SNV về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III.

Theo đó, số lượng giáo viên được xét theo từng cấp học và hạng chức danh nghề nghiệp (chỉ tiêu) cụ thể như sau:

Bậc mầm non (682 chỉ tiêu): UBND huyện Tam Bình (86), UBND thị xã Bình Minh (92), UBND huyện Mang Thít (50), UBND huyện Trà Ôn (103), UBND huyện Vũng Liêm (63), UBND thành phố Vĩnh Long (80), UBND huyên Long Hồ (126), UBND huyện Bình Tân (82).

Cấp tiểu học  (264 chỉ tiêu): UBND huyện Tam Bình (19), UBND thị xã Bình Minh (19), UBND huyện Mang Thít (09), UBND huyện Trà Ôn (28), UBND huyện Vũng Liêm (104), UBND thành phố Vĩnh Long (18), UBND huyên Long Hồ (47), UBND huyện Bình Tân (20).

 * Về tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng: Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (sau đây gọi chung là giáo viên) đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên đáp ứng các điều kiện sau:

- Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định, cụ thể:

+ Bậc mầm non: Thăng hạng giáo viên mầm non hạng IV lên giáo viên mầm non hạng III, phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

+ Cấp tiểu học: Thăng hạng giáo viên tiểu học hạng IV lên giáo viên tiểu học hạng III, phải đạt tiêu chuẩn theo quy định Điều 5, Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

* Về hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên theo quy định, như sau:

(1). Đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Mẫu 1 đính kèm);

(2). Bản sơ yếu lý lịch của viên chức (Mẫu số 2 đính kèm);

(3). Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (bản photo phiếu đánh giá xếp loại công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét);

(4). Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

(5). Bản nhận xét giáo viên của người đứng đầu (Mẫu 3 đính kèm);

(6). Các quyết định: Quyết định tuyển dụng, quyết định chuyển đổi mã số chức danh nghề nghiệp, quyết định lương hiện hưởng.

(7) Minh chứng kèm theo và minh chứng cho điểm tăng thêm quy định tại Phụ lục của Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

* Hình thức và nội dung xét thăng hạng: Tổ chức xét hồ sơ và chấm điểm hồ sơ.

* Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019.

* Lệ phí: Theo quy định.

* Địa điểm và hình thức nhận hồ sơ: UBND các huyện, thị xã thành phố tập hợp hồ sơ và danh sách cử giáo viên dự theo Mẫu 4 đính kèm, nộp tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long./.

                                                                                                                                       T.K

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi