Chính trị tư tưởng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên

Trong cuốn "Cần, Kiệm, Liêm, Chính" với bút danh Quyết Thắng (6/1949), Bác Hồ đã viết:

                                  "Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

                                   Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

                                   Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

                                   Thiếu một mùa, thì không thành trời,

                                   Thiếu một phương, thì không thành đất,

                                   Thiếu một đức, thì không thành người".

Thật vậy, đạo đức là nền tảng, là gốc của con người, là điều kiện cơ bản giúp con người thực hiện mục tiêu, lý tưởng của mình. Có đạo đức, con người sẽ  kiên định vững vàng trong mọi hoàn cảnh, không nản lòng trước khó khăn, thất bại; không tự mãn, kiêu căng khi thắng lợi, thành công.

 Trong mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời kỳ cách mạng nhất định, Đảng lãnh đạo cần phải có một đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có đức, vừa có tài tương ứng ngang tầm với nhiệm vụ chính trị đặt ra. Đây là lực lượng đóng vai trò quyết định trong việc hiện thực hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa chính quyền Trung ương với cơ sở, là gốc của mọi công việc ở cơ sở;

 Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng; công tác quản lý, kiểm tra, giáo dục, rèn luyện đảng viên của không ít tổ chức cơ sở Đảng còn buông lỏng.

 Việc rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là rất cần thiết bởi  "đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng". "Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân",    "…người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang", giúp cán bộ, đảng viên luôn giữ được phẩm giá, danh dự của người cách mạng, biết sống vì lý tưởng cộng sản, tránh được những tư tưởng bè phái, cục bộ, vị kỷ, cá nhân. Đây cũng là lý do vì sao người cán bộ, đảng viên phải luôn có sự thống nhất cao giữa hai con người: con người đạo đức và con người chính trị. Không có đạo đức cách mạng thì phẩm chất chính trị của người cán bộ, đảng viên cũng không thể giữ vững được. Trong Di chúc, Bác Hồ đã viết: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, người cán bộ, đảng viên phải có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực nhằm đáp ứng được những yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Do đó, việc tăng cường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là một yêu cầu khách quan, cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Việc rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên cần chú ý một số vấn đề mang tính nguyên tắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là:

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nói đi đôi với  làm và luôn nêu gương sáng về đạo đức, lối sống

Đây là yêu cầu có tính nguyên tắc để rèn luyện đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều, làm ít, nói mà không làm, nói một đằng, làm một nẻo. Nói đi đôi với làm phải gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân. Học theo Bác để thực hiện được sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, chúng ta cần phải có nhận thức đúng và quyết tâm vượt qua chính mình, bởi bất kỳ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, khó hay dễ, phức tạp hay đơn giản nhưng nếu chúng ta không quyết tâm phấn đấu thì cũng không thể thành công được.

 Hồ Chí Minh cũng nói nhiều về sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo Người, một tấm gương sống còn hơn nhiều bài diễn văn tuyên truyền. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc nêu gương về đạo đức, lối sống. Đó có thể là tấm gương của cha mẹ đối với con cái; của thầy, cô giáo đối với học sinh, của những người đứng đầu, của cấp trên đối với cấp dưới. Đó là những tấm gương cán bộ, đảng viên mẫu mực, luôn dám nghĩ, dám làm, biết đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích của tập thể và địa phương mình, có đạo đức cách mạng mẫu mực, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.

Biết kết hợp chặt chẽ  "xây đi đôi với chống" trong rèn luyện đạo đức cách mạng

Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người đều có cái tốt - cái xấu, cái thiện - cái ác, vì vậy, chúng ta "phải làm sao cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng". Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống những hành vi phi đạo đức. Bác luôn căn dặn: "Muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích cho xây", "phải cương quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn thể, tính tổ chức và kỷ luật". Xây phải đi đôi với chống, với việc loại bỏ cái sai, cái xấu, cái vô đạo đức trong đời sống hằng ngày. Để xây và chống đạt kết quả cần phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. Đây là một quá trình lâu dài, khó khăn và gian khổ mà mỗi cán bộ, đảng viên, cơ sở đảng phải biết kết hợp chặt chẽ  "xây đi đôi với chống" trong rèn luyện đạo đức cách mạng.

Phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức suốt đời

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống mà đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong, người cách mạng phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng suốt đời, Người dạy: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân". Việc tự rèn luyện có vai trò rất quan trọng, không tự lừa dối mà phải dám nhìn thẳng vào con người mình, thấy rõ cái hay, cái tốt, cái thiện để phát huy và thấy rõ cái dở, cái xấu, cái ác để khắc phục. Tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như trong sinh hoạt cộng đồng, trong các mối quan hệ cá nhân. Việc tu dưỡng đạo đức cách mạng phải trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người và sự giúp đỡ của tập thể, của quần chúng. Bác nói "tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lên lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ. Vì vậy gột rửa chủ nghĩa cá nhân ví như rửa mặt thì phải rửa hằng ngày". Như vậy, việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân phải được tiến hành đồng thời, thường xuyên, bền bỉ, suốt đời trong quá trình hoạt động cách mạng;

"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là giải pháp quan trọng giúp mỗi cán bộ, đảng viên sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn "tự chuyển hóa", "tự diễn biến", giữ vững niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc học tập và làm theo./.

                                                                                                                                                       Bạch Vân

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
1  Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi