Tổ chức cán bộ
Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị trực thộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

Căn cứ vào nhu cầu viên chức năm học 2017-2018 của các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm học 2017-2018 như sau:

1. Nhu cầu

1.1. Viên chức giảng dạy

TT

Vị trí việc làm

Đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Giáo viên Toán THPT (03 chỉ tiêu)

Trường THPT Tân Quới

3

 

2

Giáo viên Lý - Tin THPT (01 chỉ tiêu)

Trường THCS&THPT Mỹ Thuận

1

 

 

 

Trường THPT Tam Bình

1

 

 

Giáo viên Tiếng Anh THPT (06 chỉ tiêu)

Trường THPT Hòa Ninh

2

 

3

Trường THPT Tân Lược

1

 

 

Trường THPT Bình Minh

1

 

 

 

Trường THPT Trà Ôn

1

 

 

Giáo viên Giáo dục Công dân THPT (04 chỉ tiêu)

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

1

 

4

Trường THCS&THPT Trưng Vương

1

 

Trường THPT Tân Quới

1

 

 

Trường THCS&THPT Mỹ Thuận

1

 

5

Giáo viên Ngữ văn THCS (02 chỉ tiêu)

Trường THCS&THPT Long Phủ

2

Dạy

THCS

 

Giáo viên Thể duc THCS, THPT (02 chỉ ltiêu)

Trường THPT Tân Quới

1

 

6

Trường THCS&THPT Mỹ Phước

1

Dạy

THCS

7

Giảo viên Sinh học THPT (01 chỉ tiêu)

Trường THPT Lê Thanh Mừng

1

 

8

Giáo viên Giáo dục Quôc phòng THPT (01 chỉ tiêu)

Trường THPT Hòa Ninh

1

 

9

Giáo viên Tin học THPT (01 chỉ tiêu)

Trường THPT Tân Lược

1

 

GV THCS: 03 (Ngữ văn: 02, Thê dục: 01)

GVTHPT: 18 (Toán:03; LýTin: 01; Sinh học: 01; Tinhọc:01.

Tiếng Anh: 06; GDCD: 04; Thể dục: 01; GDQP: 01)

21

 

 

 

1.2. Viên chức phục vụ giảng dạy

TT

Vị trí việc làm

Đơn vị

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Nhân viên Thư viên (06 chỉ tiêu)

Trường THPT Trân Đại Nghĩa

1

 

Trường THCS&THPT Phú Thịnh

1

Thư

viện

THCS

Trường THPT Hiêu Phụng

1

 

Trường THCS&THPT Hiếu Nhơn

1

Thư

viện

THCS

Trường THPT Mang Thít

1

 

Trường THPT Phú Quới

1

 

2

Nhân viên Văn thư (01 chỉ tiêu)

Trường THPT Tam Bình

1

 

3

Nhân viên Thiêt bị (05 chỉ tiêu)

Trường THPT Tam Bình

1

 

Trường THPT Hựu Thành

1

Thỉêt bị Hóa

Trường THPT Lê Thanh Mừng

1

 

Trường THPT Vĩnh Long

1

Thiêt bi Sinh

Trường THPT Tân Quới

1

 

Tổng cộng

12

 

 

2.  Phát hành và nhận hồ sơ

Thời gian: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phát hành vả nhận lại hồ sơ từ ngày 28 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2017 (trong giờ hành chính các ngày từ thử Hai đển thứ Bảy). Quá thời hạn nêu trên, Sở Giáo đục và Đào tạo không nhận hồ sơ với bất kỳ lý do nào.

Địa điểm: Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, Số 24, đường 3 tháng 2, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Lệ phí hồ sơ: 4.000 đông/bộ

                                                                                                                                     TCCB

 

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi