Văn phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2018-2019

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2018-2019. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục; Trưởng, phó phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường THCS-THPT, THPT; Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh; Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm; Giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ Khuyết tật tỉnh Vĩnh Long. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị đại biểu nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chánh Văn phòng Sở báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và triển khai công tác trọng tâm học kỳ II năm học 2018-2019.

Đại biểu dự Hội nghị thảo luận thẳng thắn, tâm huyết, mang tính chất xây dựng để phối hợp thực hiện đồng bộ có hiệu quả, đúng quy định nhằm mục đích nâng chất giáo dục và đào tạo của tỉnh và tìm biện pháp khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018-2019 (1).

Cũng tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường Mầm non Măng Non - huyện Tam Bình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Kết luận Hội nghị Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, quan tâm của các đại biểu dự Hội nghị có những ý kiến thảo luận đóng góp sâu sắc thể hiện trách nhiệm, nỗ lực và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Ghi nhận những thành tích các đơn vị nỗ lực thực hiện trong học kỳ I (2). Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm ngành đã đề ra trong đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ sở giáo dục chủ động nghiên cứu các văn bản, các quy định để nâng cao năng lực quản lý, quản trị cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường phổ biến, tuyên truyền về các hoạt động và chủ trưởng đổi mới giáo dục phổ thông để xây dựng niềm tin của xã hội đối với giáo dục, tạo động lực phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực phẩm chất của cán bộ quản lý, nhà giáo, tăng cường nề nếp kỷ cương trong các cơ sở giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn nhiệm vụ trọng điểm tạo điểm nhấn cho từng nhiệm vụ để chuyển biến về chất lượng trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chủ động rà soát sắp xếp lại trường lớp đảm bảo việc học tập của học sinh tốt nhất, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện có hiệu quả Thông tư 17, 18, 19 về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia; Giáo dục mầm non đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ quản lý, giáo viên và Cha mẹ trẻ các quy định về đảm bảo an toàn cho trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho đội ngũ nhà giáo, tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị nuôi dạy trẻ tư thục; Giáo dục phổ thông tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, rèn luyện các kỹ năng, phẩm chất và tổ chức thực hiện tốt việc dạy 2 buổi/ngày đảm bảo phát triển được năng lực học sinh, rèn luyện được các kỹ năng sống, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, tác động được tâm tư tình cảm và gây hứng thú học tập, nghiên cứu cho học sinh. Đặc biệt, cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, trong quản lý cần đổi mới tư duy, suy nghĩ công việc sâu sắc, nhận thức thông suốt, tạo sự đồng thuận cao, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định trách nhiệm từng cá nhân, tạo sự lan tỏa tích cực, nuôi dưỡng và phát huy tâm huyết của từng cá nhân trong đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới./.

                                                                                                                               H. T. P

------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Công tác phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để chuẩn bị tốt cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình; công tác ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019; kết quả thực hiện giáo dục STEM; việc thực hiện quản lý tài chính, tài sản và tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất; đánh giá công chức, viên chức và thực hiện chế độ cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng trường học an toàn, văn hóa học đường

(2) Năm học 2018-2019, Ngành giáo dục triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học và chuẩn bị điều kiện cần đổi mới giáo dực phổ thông mới, qua báo cáo sơ kết học kỳ I ngành đạt được nhiều kết quả khả quan: Chất lượng giáo dục được giữ vững, ổn định; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt đạt 52,11% vượt 6,11% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; 99,94% CBQL, GV và nhân viên đạt chuẩn đào tạo, 73,63% trên chuẩn; 11.994 viên chức có trình độ A tiếng Anh trở lên, tỷ lệ: 80,45%; 13.579 viên chức có trình độ A Tin học trở lên, tỷ lệ: 91,1%; 95,38% giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học đạt chuẩn trình độ B2 trở lên, tăng 3,28%; 88,77% giáo viên tiếng Anh cấp THCS đạt chuẩn trình độ B2 trở lên, tăng 2,27%; 58,44% giáo viên tiếng Anh cấp THPT đạt chuẩn trình độ C1 tăng 18,34%; được đầu tư hơn 550 tỷ đồng để thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp và sửa chữ phòng học, đầu tư trang thiết bị phòng chức năng, mua sắm thiết bị dạy học; Dự án đầu tư trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ, thiết bị mầm non 5 tuổi; thực hiện tốt công tác huy động toàn xã hội chăm lo cho giáo dục, trong học kỳ ngành đã vận động hơn 14 tỷ đồng để chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đến trường, lập quỹ khuyến học khuyến tài, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức các hoạt động dạy và học; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đã được tăng cường; vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, năng lực quản lý, quản trị nhà trường đã được nâng cao; chủ động xây dựng các Đề án/Kế hoạch phát triển giáo dục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi