Văn phòng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc quy chế nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày viết tay hay đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Các cơ quan quản lý giáo dục tuyệt đối không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của giáo viên.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử của giáo viên và nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tintheo Điều 8 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 về việc Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Điều 8 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về việc Ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường là minh chứng đánh giá tiêu chí quản trị tổ chức hành chính nhà trường theo Điều 5 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT./.

                                                                                                                                         H.T.P

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi