Kế hoạch tài chính
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 Ban hành quy định mức chi hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Sở GDĐT đăng tải hai Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục để toàn ngành nghiên cứu và thực hiện./.

                                                                                                                              Văn phòng

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi