Văn phòng
Thông tư hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo han hành Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục có lien quan.

Nội dung chủ yếu của Thông tư:

+ Phát hiện các nguy cơ trong và ngoài cơ sở giáo dục có ảnh hưởng tiêu cực đến người học như xâm hại, bạo lực…vi phạm pháp luật.

+ Tổ chức các hoạt động phòng ngừa hạn chế nguy cơ người học rơi vào hoàn cảnh bị xâm hại bị bỏ học…

+ Thực hiện quy trình can thiệp giúp đỡ người học rơi vào hoàn cảnh bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học…

+ Phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng thực hiện việc can thiệp, trợ giúp đối với người học…

+ Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển hòa nhập cho người học,….

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2019./.

                                                                                                                                   T.T

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi