Tổ chức cán bộ
Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ngày 24 tháng 12  năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT về việc quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, Thông tư quy định mới về thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên như sau:

Đối với giảng viên hạng III, giáo viên THPT hạng III, giáo viên dự bị đại học hạng III: Tập sự 12 tháng. Trước đây giáo viên THPT chỉ cần tập sự 09 tháng; đối với giáo viên trung học cơ sở hạng III: Tập sự 09 tháng; đối với giáo viên mầm non hạng IV,  giáo viên tiểu học hạng IV: Tập sự 06 tháng.

 Bên cạnh đó, thời gian nghỉ sinh con, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác không được tính vào thời gian tập sự.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8 tháng 02 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016  của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên (Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT).

                                                                                                                                              T.T

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi