Thông tin chuyên đề
Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hiện nay

Ngành Giáo dục và Đào tạo là ngành có vai trò quan trọng trong việc giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhận thức rõ điều này, ngành GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống theo các Chỉ thị, Nghị Quyết, Chương trình hành động của Tỉnh Uỷ. Thời gian qua dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở ngành có liên quan, ngành GD&ĐT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được các kết quả khả quan:

1. Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, ban hành các kế hoạch về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh như: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020" và triển khai thực hiện trong toàn ngành

2. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền Thông, Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Tin học tỉnh, các trường cao đẳng, Đại học thường xuyên tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyen đề về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống văn hóa cho HSSV với các nội dung cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng cấp học, bậc học.

Phối hợp Tỉnh Đoàn Vĩnh Long hướng dẫn các trường học tổ chứctriển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về "Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống thực dụng, ích kỷ, dần hình thành phẩm chất đạo đức, hành vi ứng xử văn hóa trong học sinh, sinh viên.

Phối hợp tốt với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, hình thành ý thức pháp luật, ý thức công dân nhờ đó làm giảm các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Các cơ sở giáo dục đã tăng cường phối hợp với Hội Cựu chiến binh các cấp tổ chức nói chuyện truyền thống; tổ chức các hoạt động "Về nguồn" để giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho các em, cùng phối hợp để quản lý, giáo dục các em.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 07/QCPH-CA-GDĐT ngày 22/3/2016 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục và đào tạo với nhiều nội dung: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; giáo dục giới tính; giáo dục phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác bảo vệ bí mật nhà nước... Qua đó nâng cao nhận thức trong  đội ngũ nhà giáo, học sinh về các vấn đề xã hội và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc đảm bảo ANTT trường học, phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và hình thành ý thức công dân cho các em.

3. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh như: tổ chức tuần sinh hoạt công dân - học sinh đầu năm học; lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống vào chương trình giảng dạy, học tập chính khóa; triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong học sinh với những nội dung học tập phù hợp lứa tuổi; tổ chức các mô hình câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ theo sở thích, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học; mô hình "Noi gương người tốt việc tốt", "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích"; tổ chức các Hội thi như "Em yêu lịch sử Việt Nam", "Chúng em với biển đảo quê hương", "Khi tôi 18", "Giáo dục Quốc phòng - An ninh", "Ngày Hội pháp luật" ...; lồng ghép các nội dung tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của các anh hùng liệt sỹ, danh nhân văn hóa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

4. 100%  cơ sở giáo dục xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa học đường nhằm định hướng cho học sinh lối sống đẹp, kịp thời điều chỉnh những hành vi thiếu văn hóa trong trường học, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh, thực hiện nội quy trường học; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường và giáo dục học sinh chưa ngoan.

5. Các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục đạo đức, pháp luật trong các môn học chính khóa theo quy định của Bộ GD&ĐT; lồng ghép, tích hợp có hiệu quả các nội dung giáo dục lịch sử, đạo đức, kỹ  năng sống vào các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ... theo hướng sinh động, mềm dẻo, gắn với thực tiễn để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, Tổ Quốc cũng như lĩnh hội các giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức, hình thành thói quen, ý thức tốt nhằm hoàn thiện nhân cách các em.

Mặc dù thời gian qua, ngành đã triển khai thực hiện và đạt một số kết quả khả quan nhưng vẫn còn một số hạn chế , bất cập cần khắc phục như: các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đi vào chiều sâu; tài liệu phục vụ công tác truyên truyền trong trường học chưa đa dạng, phong phú; việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chưa hấp dẫn, thu hút học sinh và chưa tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục có lúc, có nơi chưa chặt chẽ nên ảnh hưởng đến công tác quản lý, giáo dục học sinh chưa ngoan; việc tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chưa kịp thời, chưa sâu sát; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức; bạo lực học đường chưa được ngăn chặn triệt để; các hoạt động ngoại khóa chưa phong phú, chưa thu hút nhiều học sinh tích cực tham gia; việc lồng ghép, tích hợp giáo dục kỹ năng sống chưa sâu, chưa thật gần với thực tiễn.

Trong thời gian tới, Ngành Giáo dục sẽ tập trung thực hiện tốt các giải pháp như sau:

1. Tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; huy động cộng đồng, xã hội tham gia thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh. Tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện công tác này hiệu quả, gắn với thực tiễn cuộc sống.

2.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức và kỹ năng xã hội, lối sống văn hóa cho học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, gắn với thực tiễn tại các trường học với nội dung cụ thể, thiết thực, gần gũi với học sinh nhằm chuyển đổi những hành vi chưa tốt, dần hình thành hành vi văn hóa, thói quen tốt cho học sinh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống trong toàn ngành.

3. Tăng cường các giải pháp đảm bảo ANTT, an toàn trong các cơ sở giáo dục. Xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện học sinh. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội, Hội  trong quản lý và giáo dục lý tưởng cho học sinh, phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi bạo lực xảy ra với bản thân, bạn bè để nhà trường và gia đình có biện pháp xử lý kịp thời. Nắm chắc diễn biến tư tưởng của đội ngũ nhà giáo để kịp thời định hướng tư tưởng; tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo để "mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Giáo dục công dân theo chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh. Lồng ghép, tích hợp có hiệu quả các nội dung giáo dục đạo đức, văn hóa, các kỹ năng mềm cho học sinh vào chương trình giáo dục. Tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi giáo viên, học sinh với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học trong khu vực hướng các em đến mục tiêu làm "công dân toàn cầu".

5. Làm tốt công công tác tư vấn tâm lý cho giáo viên nhằm giải tỏa tâm lý, giảm áp lực công việc, tạo động lực làm việc cho giáo viên. Làm tốt các nội dung công tác tư vấn, hỗ trợ đối với học sinh như: tư vấn học đường, tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp, công tác trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong trường học... Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ tư vấn học đường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có khả năng trợ giúp các em vượt qua những rào cản tâm lý, có kỹ năng sống tốt, có sức đề kháng trước các tệ nạn xã hội, cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội.

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế  đã xác định: "Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc tốt"  và "tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học". Để thực hiện quan điểm, nhiệm vụ này, ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất và ngành rất mong sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể và  xã hội trong việc giáo dục học sinh trở thành những công dân có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, có văn hóa, có ước mơ, hoài bão để xây dựng quê hương Vĩnh Long nói riêng và Tổ quốc Việt Nam nói chung ngày càng hùng mạnh, văn minh./.

                                                                                                                                              BBT

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi