Giáo dục mầm non
Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 30/11/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ GDMN - Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo - tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Tham dự hội thảo có trên 230 đại biểu thuộc 33 tỉnh, thành phía nam gồm Lãnh đạo Vụ GDMN, đại diện lãnh đạo Cục Nhà giáo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Kế hoạch tài chính thuộc Bộ GD&ĐT; Lãnh đạo các Sở GD&ĐT, phòng GDMN, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính thuộc Sở GD&ĐT và Lãnh đạo phòng GD&ĐT, hiệu trưởng và giáo viên trường mầm non có thực hiện chính sách.

Tại hội thảo, Bộ GD&ĐT báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; 04 tham luận của các địa phương có những đặc thù trong việc thực hiện chính sách cũng như trao đổi những khó khăn, vướng mắc của địa phương khi thực hiện.

Kết luận hội thảo, Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ GDMN Bộ GD&ĐT đã đánh giá cao các địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc triển khai thực hiện Nghị định 06 về xác định đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ, thực hiện đầy đủ các qui định tổ chức chi trả kịp thời cho các đối tượng. Việc thực hiện chế độ chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non sẽ được Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các ban ngành tiếp tục quan tâm nhằm hướng đến những đối tượng trẻ em bị thiệt thòi (diện nghèo và cận nghèo); giáo viên còn khó khăn, vất vả và thiệt thòi khi dạy tại các điểm lẻ và nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tham mưu Chính Phủ bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương theo cơ chế và chế độ. Ông yêu cầu các địa phương cần thực hiện tốt hơn Nghị định 06 trong đó lưu ý tăng cường công tác quản lý, tham mưu bổ sung giáo viên cho các lớp còn thiếu đảm bảo nguyên tắc "có trẻ đến lớp là có giáo viên"; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên để có các biện pháp quản lý kịp thời đảm bảo giáo viên được thụ hưởng các chính sách, xứng đáng với công sức của giáo viên khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDMN./.

                                                                                                                  GDMN

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi