Văn phòng
Sở GDĐT chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và “Năm Công tác Dân vận chính quyền” 2018

Ngày 13/11/2018, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh ủy do Ông Trần Công Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Chỉ đạo QCDC Tỉnh làm phó đoàn phụ trách đến kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và năm Dân vận chính quyền 2018 tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long.

Trong năm 2018, Đảng ủy, BGĐ Sở GDĐT đã ban hành và tổ chức triển khai quán triệt trong toàn Đảng bộ, CBCCVC và người lao động ngành Giáo dục đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh, của ngành về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động trong toàn ngành về nâng cao hiệu quả công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm, có 11 tập thể, 46 cá nhân các chi bộ thuộc Đảng ủy Sở GDĐT đăng ký mô hình "Dân vận khéo". Đồng thời, Sở GDĐT đã đăng ký 09 mô hình "Dân vận khéo" chính quyền.

Có nhiều giải pháp thiết thực xây dựng đội ngũ CBCCVC có tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân đã có chuyển biến tích cực. Luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giảm dần tình trạng quan liêu, mệnh lệnh hành chính. CBCCVC gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp công dân, thực hiện tốt tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết TTHC, không để xảy ra tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC.

Thực hiện công tác dân vận với phát triển giáo dục nâng cao dân trí đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong tỉnh. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố, tăng quy mô đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập. Đội ngũ nhà giáo, CBQL có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần tự học, tự trang bị kiến thức để nâng cao trình độ trước yêu cầu đổi mới giáo dục. Bước đầu thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng toàn diện, tích hợp các hoạt động gắn với nâng cao hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp. Chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông được nâng lên.

Việc thực hiện QCDC cơ sở đã phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia tích cực CBCCVC đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Mọi công việc, quyền lợi, trách nhiệm của CBCCVC đều được đảm bảo. Từ đó thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến tốt trong đội ngũ CBCCVC. Không có trường hợp CBCCVC phản ánh, kiến nghị lên cấp trên về chế độ chính sách, về quyền lợi, nhiệm vụ… của mỗi cán bộ công chức.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GDĐT trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền năm 2018. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn ngành về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của công tác dân vận chính quyền và thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ CBCCVC trong cơ quan, đơn vị đối với công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, giải quyết nhanh và hiệu quả công việc của tổ chức và cá nhân. Tiếp tục triển khai các mô hình đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong cơ quan, đơn vị gắn với các phong trào thi đua của ngành. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; sự phối hợp thực hiện giữa chính quyền với các đoàn thể trong việc đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo, duy trì chế độ hội họp của Ban chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị..., đồng thời xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân./.

                                                                                                                                  Văn phòng Sở

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Tra cứu điểm thi